Om bostadsrättsförsäkring, vattenkranar och skador – Så här gör du om olyckan är framme

Posted on

Den som äger en bostadsrätt måste alltid se till att ha en hemförsäkring där bostadsrättsmomentet ingår. En hemförsäkring för vanlig hyresrätt räcker alltså inte. Utan detta skydd kan du till och med bli tvungen att själv betala reparationer vid en skada i din lägenhet. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd, så att du har rätt försäkring.
Vattenledningar och kranar fungerar oftast bra. Men om det ändå sker en läcka kan skadorna bli stora. Därför är det är oerhört viktigt att du kan stoppa vattnet om en olycka skulle ske. Det är bra om du redan nu vet var huvudkranarna till vattnet finns, så att du kan stänga av om något skulle hända. Ofta sitter de bakom en plåtlucka, någon halvmeter upp från golvet i lägenheten. Lokalisera var huvudkranarna sitter. Kontakta föreningens styrelse om du inte hittar kranarna eller om det saknas vred på dem.
Om olyckan skulle vara framme är det också viktigt att du vet precis hur du ska agera för att minimera skadorna och för att undvika att drabbas av en massa onödiga kostnader:

1. Stoppa läckan, släck branden.

Det första du ska göra vid en skada är att försöka begränsa dess omfattning.

2. Meddela föreningens styrelse.

Så fort man fått stopp på vattnet, eller vad det är som orsakat skadan, ska du kontakta föreningens styrelse. Den kan då snabbt sätta in nödvändiga åtgärder för att ytterligare begränsa skadan. Genom att till exempel snabbt få igång torkning vid en vattenskada, minimeras skadeomfattningen.

3. Anmäl skadan till ditt eget försäkringsbolag.

Nästa steg är att kontakta ditt eget försäkringsbolag för att anmäla skadan. Det är viktigt att du ser till att skadan blir besiktigad av dem. Ofta upplever medlemmar att deras försäkringsbolag inte vill skicka någon för att titta. Istället hänvisar de ofta till föreningens försäkring. Därför är det viktigt att du känner till vilket ansvar du har och vad föreningens stadgar säger om ansvarsfördelningen. Enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen, tar föreningen inte på sig några kostnader för skador som omfattas av medlemmens eget ansvar. Detta kan man ibland behöva informera sitt eget försäkringsbolag om. Risken finns att starten av reparationsarbetet annars fördröjs.

Med vänlig hälsning
Brf Drömmens styrelse