HSB blir ny fastighetsförvaltare fr.o.m. 1 April 2021

Posted on

I samband med omförhandlingen av förvaltningsavtal har vi valt att ge HSB uppdraget att ta hand om våra fastigheter från och med 1 April 2021. De kommer utföra motsvarande uppgifter som Riksbyggen har gjort men prisbilden är en helt annan, de kommer bli väl instruerade inför bytet så vår förhoppning är att ni som boende inte kommer märka av skiftet bortsett från de nya kontaktuppgifterna. Dessa kommer sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen samt att aktuella kontaktuppgifter kommer finnas på hemsidan efter tillträdet.

Om ni behöver göra felanmälningar invändigt i era lägenheter så kontakta i första hand styrelsen via styrelse@brfdrommen.se eller fastighetsansvariga Calle Grahnat (070 – 671 89 87) och Göran Jonsson (070 – 517 02 20) så kan de göra en första bedömning av möjlig åtgärd.

I andra hand görs felanmälan framöver till HSB tel. 0771-10 10 30 knappval 1 eller www.hsb.se/gota/felanmalan/

Vi vill även påminna om att jourutryckning alltid innebär en extra kostnad för lägenhetsinnehavaren, hyresgästen eller föreningen, beroende på orsaken till utryckningen. Utvändiga arbeten på föreningens fastigheter kan endast anmälas av styrelsen så finns det sådana behov så kontakta styrelsen.