Fixardag och årsstämma 2021

Posted on

Föreningens årliga vårfixardag kommer gå av stapeln söndagen den 9 maj kl. 14:00 då vi samlas och gör en gemensam insats att fixa iordning våra gårdar och rabatter efter vintern. Vi är stolta över det stora engagemanget ni visade i höstas och hoppas vi kan fortsätta med den trenden. Allt blir så mycket roligare om vi gör det tillsammans och att man känner tillhörighet samt ansvar för sin gård och sitt kvarter.

Föreningens årsstämma är planerad att äga rum den 19 maj kl. 18:00. Information om årsstämman kommer delas ut senast 15 april och styrelsen undersöker lämplig typ av forum för stämman utifrån de rådande restriktioner pga. Covid-19. Anmälan av ärenden (motioner eller frågor) till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 april.