Om BRF Drömmen

Med byggnader från 1800-talet till 1990

2007 bildades brf Drömmen av de hyresgäster som hyrde lägenheter i kvarterat Drömmen 9. Under hösten 2007 köpte föreningen fastigheten (kvarteret Drömmen 9) och ombildade lägenheterna till bostadsrätter.

Fastigheten är bebyggd med 27 byggnader, varav 12 är bostadshus med adresserna Gelbgjutargatan 13, 15, 15A och 17; Poppelgränd 3, 4, 6, och 8; Fortunagatan 8 och 10; Kålgårdsgatan 15 och 19 A-C samt Odengatan 18 A-B. Fastigheten består av ytterligare 15 byggnader som utgörs av förråd, soprum etc. Totalt har föreningen 59 lägenheter och tre lokaler.

Brf Drömmens målsättning är att ge sina medlemmar ett så kostnadseffektivt och trivsamt boende som möjligt.

IMG_3154

 

lakarens-hus

Styrelsen

Styrelsen består av 3-7 ledamöter som väljs av föreningens stämma.

Nuvarande styrelse består av:

Lasse Elofsson, Ordförande

Eva Lind, Vice ordförande

Fredrik Tiedemann, Kassör

Tova J. Hillström, Vice kassör

Calle Grahnat, Ansvarig teknisk förvaltning

Göran Jonsson, Ansvarig teknisk förvaltning

Jonatan Skog, Sekreterare

 

Kontakta styrelsen på styrelse@brfdrommen.se

Valberedningen

Nuvarande valberedning består av:

Brynolf Ingesson (Sammankallande)

Mari-Janne Möller

Therese Lindén

För att föreningsarbetet ska fungera krävs att medlemmarna engagerar sig. Vi behöver inför kommande stämma få in förslag på tänkbara styrelseledamöter. Känner du någon som kan bidra i styrelsearbetet eller vill du själv engagera dig? Kontakta valberedningen på valberedning@brfdrommen.se

 

Intressegrupper och utskott

Ett steg i att förankra föreningens arbete hos medlemmarna är att arbeta med intressegrupper och utskott. Meningen med grupperna är att de ska kunna ta hand om vissa frågor, diskutera fram lämpliga lösningar och presentera konkreta förslag om åtgärder och förändringar, för styrelsen eller stämman. Drömmen har för närvarande en trädgårdsgrupp som arbetar med medlemmarnas boendemiljö och främst våra trädgårdar. Trädgårdsgruppen samlas även regelbundet för att sköta om och förändra trädgårdarna.

Är du intresserad av trädgårdar och boendemiljö? Kontakta styrelsen.

Vill du starta en intressegrupp eller ett utskott för att förbättra något i vår förening? Kontakta styrelsen med ett förslag styrelse@brfdrommen.se

Föreningsstämma

På årsstämman väljs bland annat föreningens styrelse och revisor. Stämman hålls årligen, någon gång mellan mars och juni.